1139485125_377081

1139485125_377081

🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 دیدنت در زیر باران در خزان قسمت نشد بودنم با…

🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

دیدنت در زیر باران در خزان قسمت نشد
بودنم با عشق تو در این جهان قسمت نشد🌸🍃

عاشقم بودی و من هم بوده ام شیدای تو
عاشقم بودی ولی در این میان قسمت نشد🌸🍃

درد دوری از تو بد دردی شده در قلب من
چون خدا مایل نبود پس بی گمان قسمت نشد🌸🍃

بین مرگ و زندگی من مانده بودم از غمت
بی تو اما از غمت با این و آن قسمت نشد🌸🍃

از غمت در زیر باران می شوم دلتنگ تو
دیدنت در زیر باران در خزان قسمت نشد.🌸🍃

لطفا

لطفا

———————————————-

1139485125_377076

———————————————-

ممنون

———————————————-

بی بار و بر بودن کنایه است کنایه از بی بهره ونصیب بودن

1139485125_377055

1139485125_377055

ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) روزمادر ❤️بر مادران فرشته خو…

ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)
روزمادر
❤️بر مادران فرشته خو
❤همسران مهربان
❤️خواهران دلسوز
❤و دختران مهربان
❤ایران زمین

پیشاپیش روز تان مبارک🙏🙏🌹🌹🌹🌹

مادرم شیرین بانو

مادرم شیرین بانو