دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی جبر و احتمال دی 93

امتحان نهایی درس جبر و احتمال سال سوم متوسطه در دی ماه سال 1393 در ساعت 10 صبح برگزار شده است. این آزمون شامل 2 صفحه سوال است و پاسخ تشریحی سازمان سنجش نیز در 3 صفحه به همراه سوالات منتشر شده است. مدت این امتحان 135 دقیقه بوده است. سوال و پاسخ این آزمون را به رایگان دانلود کنید:

برای دانلود سوالات دیگر می توانید به دانلود امتحان نهایی جبر و احتمال شهریور 93 + پاسخ تشریحی و دانلود سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد 92 مراجعه فرمایید.