دانلود امتحان نهایی جبر و احتمال شهریور 93 + پاسخ تشریحی

امتحان نهایی شهریور 1393 درس جبر و احتمال سال سوم آموزش متوسطه در تاریخ 1393/06/15 در ساعت 8 صبح برگزار شده است. سوالات این آزمون را به همراه پاسخ تشریحی رسمی سازمان سنجش در این پست دریافت نمایید.

دانلود سوالات به همراه پاسخ تشریحی

همچنین به پست “دانلود سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد 92” نگاه کنید.