همکاران اگه در تقسیم کسری با مخرج های نابرابر کسر اول…

همکاران اگه در تقسیم کسری با مخرج های نابرابر کسر اول کوچکتر از کسر دوم باشد مفهومش چیه؟

———————————————-

سلام
مفهومش این هست که آن مقدار موجودی را که میخواهیم به تعداد مساوی تقسیم کنیم کمتراز تعداد افراد یا مخرج هست.
مثال : قرار بوده ۱۰تا مدارا به طور مساوی بین ده نفر تقسیم کنیم اما ۸ تا مداد بیشتر نداریم که به ۸ نفر می رسد.
۱ ۱ ۲ ۳ ۲
__÷_=__÷_=___
۳ ۲ ۶ ۶ ۳
به هر نفر دو سوم از موجودی می رسد.

———————————————-

بسیار ممنونم.

———————————————-

متشکرم