💢 تخمین و محاسبه رتبه وزیر آموزش و پرورش بر اساس…

💢 تخمین و محاسبه رتبه وزیر آموزش و پرورش بر اساس آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی

✍ مزبان حبیبی

با توجه به مدرک تحصیلی دکترای گردشگری وزیر آموزش و پرورش ( مدرک غیر مرتبط ) و رشته شغلی غیر مرتبط به مدت چندین سال به دلیل اشتغال در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محاسبه امتیاز رتبه ایشان به شرح ذیل می باشد:

🔹 شایستگی عمومی ۲۰۰ از ۳۰۰ امتیاز (احتمال کمتر از این هم هست چون ده سال اخیر تدریس نداشته اند)
🔹ضمن خدمت ۵۰ از ۱۰۰ امتیاز
🔹مدرک تحصیلی ۲۵ از ۵ تا ۲۵ امتیاز
🔹سنوات خدمت ۴۵ (یا کمتر) از ۶۵ امتیاز
🔹انطباق مدرک تحصیلی با رشته تدریس ۰ از ۱۵ امتیاز
🔹مشارکت در سامانه پیشنهادات یا مدیریت دانش ۰ از ۵۰ امتیاز (سامانه کلا تعطیل است)
🔹عضویت در کارگروه ها و شوراها ۴۰ یا کمتر از ۵۰ امتیاز
🔹تدریس در کارگاههای تخصصی ۰ از ۵۰ امتیاز چون ده سال اخیر در وزارت نبوده است پس تدریس هم نداشته است.
🔹پژوهش ۲۵ یا کمتر از ۵۰ امتیاز
🔹تولید محتوا ۰ از ۷۰ امتیاز
🔹کسب رتبه در جشنواره ها و مسابقات ۰ از ۲۵ امتیاز
🔹ارزشیابی عملکرد سالانه ۰ از ۶۰ امتیاز
🔹تدریس بیش از ساعات موظف ۰ از ۴۰ امتیاز
🔹مربی و سرپرست گروه های فرهنگی و ورزشی ۰ از ۲۰ امتیاز
🔹کسب تقدیرنامه ۱۵ یا کمتر از ۱۵ امتیاز
🔹ارزشیابی کیفیت تدریس ۰ از ۴۵ امتیاز
🔹تالیف کتابهای آموزشی ۱۰ یا کمتر از ۲۰ امتیاز

❗️در مجموع وزیر آموزش‌وپرورش با کسب حدود ۴۱۰ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز حائز رتبه یک یا آموزشیار معلم هم نیستند!
والسلام

‌@moallemshad