دوستان وهمکاران محترم لطفا آیین نامه پیشنهادی زیر را…

دوستان وهمکاران محترم لطفا آیین نامه پیشنهادی زیر را بعنوان آیین نامه مورد قبول فرهنگیان در تمامی گروه ها وکانالها انتشار دهید تا از تصویب آیین نامه جدید که سخت گیرانه هست واز رتبه سوم به بعد قابل ارتقا نخواهد بود جلوگیری شود. 👇👇👇
طبق نظر واحد نمایندگان و کمیسون اموزش و نماینده حقوقی آموزش و پرورش
در کسب رتبه ها چهار عامل موثر هستند :
۱.مدرک
۲،سابقه
۳.ضمن خدمت
۴ صلاحیت و شایستگی که میانگینی از نمره های ارزشیابی و نظر آموزش مربوطه یعنی ابتدایی و متوسطه است

✅ طریقه امتیاز کسب کردن مدرک
دیپلم ۱۰ امتیاز
فوق دیپلم ۱۵
لیسانس ۲۰
فوق لیسانس ۲۵
دکترا ۳۰

✅ طریفه کسب امتیاز سنوات

تا ۵ سال سابقه ۵ امتیاز
تا ده سال ۱۰امتیاز
تا ۱۵ سال ۱۵ امتیاز
تا ۲۰ سال ۲۰
تا ۲۵ سال ۲۵،امتیاز
تا ۳۰ سآل ۳۰ امتیاز

✅ طریقه کسب امتیاز ساعات ضمن خدمت

تا ۲۰۰ساعت ۵ امتیلز
تا ۴۰۰ساعت ۱۰
تا ۶۰۰ ۱۵ امتیاز
تا ۸۰۰ساعت ۲۰ امتیلز
تا ۱۰۰۰ ساعت ۲۵ امتیاز
تا ۱۲۰۰ ساعت ۳۰ امتیاز

✅ طریقه کسب امتیاز از شایستگی وصلاحیت و ارزشیابی

نمره تا ۷۵ ۵ امتیاز
نمره زیر ۸۰ ۱۰امتیاز
نمره تا ۸۵ ۱۵ امتیاز
نمره تا ۹۰ ۲۰امتیاز
تا ۹۵ امتیاز ۲۵ امتیاز
تا ۱۰۰امتیاز ۳۰ امتیاز

*️⃣ هر فرهنگی نمره بالاتری از این چهار عامل گرفت در رتبه ۵ و همین طور کمتر ۴ و ۳ و۲ و۱ قرار می گیرند

◀️امتیاز ۹۰ تا ۱۰۰ رتبه ۵ استاد معلم
◀️ امتیاز ۸۰ تا ۹۰ رتبه ۴ دانشیار معلم
◀️ امتیاز ۷۰ تا ۸۰ رتبه ۳ استادیار معلم
◀️ امتیاز ۶۵ تا ۷۰ رتبه ۲ مربی معلم
◀️ امتیاز ۰ تا ۶۵ رتبه ۱ آموزشیار معلم

❇️ منبع خبر : واحد نمایندگان و کمیسون آموزش و نماینده حقوقی آموزش و پرورش

———————————————-

سلام همکار عزیز.
پیش نویس تهیه شده که به دولت ارائه شده این نبود‌
خیلی سخت گیرانه تر از این هست

———————————————-

سلام
درسته اینو نوشتن تا درگروه ها دست به دست بشه بلکه برسه دستشون شاید موثر واقع بشه