1003083466_121922

1003083466_121922

———————————————-

دور اول را می‌دانم
دور دوم و سوم را چطور باید پیدا کرد ؟!
از کجا باید شروع کرد ؟!

———————————————-

دور اول را می‌دانم
دور دوم و سوم چطور پنج تا پنج تا پیدا می‌شود ؟!

———————————————-

دوباره دور بزن از اول

———————————————-

خب آخه دیگه نمیشه ۵ تا ۵ تا

———————————————-

دور اول ک رفتی، حرف و آخر جدول می مونه، و رو ۱حساب کنید دوباره برید اول جدول حرف پنجم میشه ه

———————————————-

الان متوجه شدم
سپاسگزارم 🌹

———————————————-

خواهش