کانال تدریس های خانم ناجی…

کانال تدریس های خانم ناجی

https://t.me/joinchat/AAAAAFEbxqVm4B9zO6pSwA

🅾مدرس،کلیه دروس ششم-مدرس،هوش‌ کلامی -ادبیات تخصصی،-مدرس ریاضی پیشرفته-و کلیه دروس ششم
🅾تدریس،های برتر -تحلیل،سوالات هوش و استعداد تحلیلی
🅾تدریس تمام دروس ششم و همراه با همراه فایل های تکمیلی 🅾فیلم های آموزشی نمونه سوالات امتحانی و کلی فایل های مورد استفاده برای پایه ششم
🅾قابل توجه اس ت که تدریس تمام دروس اصلی توسط اینجانب خانم ناجی انجام شده است با آرزوی بهترین ها
🅾فیلم های حل سوالات برتر ریاضی -هوش کلامی توسط اینجاب