سلام توخدا هدیه ها درس ۱۵ سوال و جواب

سلام توخدا هدیه ها درس ۱۵ سوال و جواب

———————————————-

1139485125_378074

———————————————-

سپاس

———————————————-

1139485125_378078

———————————————-

1139485125_378077

———————————————-

1139485125_378076

———————————————-

1139485125_378079

———————————————-

👆🏻👆🏻

———————————————-

سپاس گلم

———————————————-

بازم میخای؟

———————————————-

عزیزم بسه مرسی

———————————————-

در خدمتم یه لحظه میای پی