به احترام زاد روز #نادر_ابراهیمی نویسنده ، مترجم…

به احترام زاد روز
#نادر_ابراهیمی
نویسنده ، مترجم ،فیلمسازوروزنامه نگار

خلقِ عشق مسئله‌ای نیست، حفظِ عشق مسئله است. عاشق‌شدن مهم نیست، عاشق‌ماندن مهم است. عاشق‌شدن حرفه بچه‌هاست، عاشق ماندن هنرِ مردان و دلاوران !
سُست‌عهدی‌های عشاق باعث شده که بسیاری از داستان‌های عاشقانه مبتذل در جایی تمام شود که عاشق به معشوق می‌رسد، حال آنکه مهم، از این لحظه به بعد است … !
مهم، پنجاه سال بعد است : دوامِ عشق، دوامِ زیبایی و شکوه عشق !

📙برشی از کتاب آتش بدون دود
#نادر_ابراهیمی

نادرابراهیمی به همان اندازه که خوب
بلد بوده ازعشق بنویسد،درزندگی هم
عاشقانه زندگی کرد.گواهش آن همه
نامه عاشقانه ای است که برای
همسرش نوشت وچهل نامه ازمیان
آنها هم کتاب شد.
یادش گرامی باد
🌸