🎥 برشی از کلاس آنلاین #اردوی_نوروزی هوش و استعداد تحلیلی…

🎥 برشی از کلاس آنلاین #اردوی_نوروزی هوش و استعداد تحلیلی ششم و نهم در مدرسه ی آنلاین #اپیزرو

👌 حل تکنیکی و مفهومی سوالات #هوش_تجربی

👤 مدرس : استاد رحمان آقائی

📎جهت ثبت نام در دوره هوش و استعداد #اردو_ی_نوروزی روی آدرس زیر کلیک کنید :

https://www.epizero.ir/Trainings/Courses/Index?CoursesId=4125

🆔 @epizero
🆔 @Rahman1374_Aghaei
🆔 instagram.com/epizero_online
🆔 @AmoozeshgahNabegheh
🆔 instagram.com/AmoozeshgahNabegheh