🍃آموزش روش بدست آوردن مساحت جانبی مکعب مستطیل 🍃 🌹مساحت…

🍃آموزش روش بدست آوردن مساحت جانبی مکعب مستطیل 🍃
🌹مساحت جانبی مکعب مستطیل به صورت تکنیکی و در چند ثانیه.
⭐ با این روش به راحتی رو میشه مساحت جانبی را بدست آورد. (البته برای پی بردن به مفهوم حتما روش اصلی رو هم خوب یاد بگیرید)

#مدرس پایه ششم :خانم مالکی

گروه دست ورزی تا اندیشه ی نو
خانم مالکی

https://t.me/joinchat/WMWWvPr9WIQzY2Y0

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱