⁠⁠⁠⁠⁠ اول فروردین به احترام زاد روز…

⁠⁠⁠⁠⁠

اول فروردین به احترام زاد روز
#دکتر_محمود_افشار_یزدی
«اگر افراد ملتی زبان یکدیگر را نفهمند نمی‌توانند آن‌گونه که باید و شاید با هم یگانه و همفکر باشند. هرچند در حال حاضر با یکدیگر یگانگی دارند ولی روزگار همیشه آبستن حوادث است. ممکن است در اثر تحریکات بیگانگان و بعضی جاه‌طلبی‌ها و استفاده‌جویی‌های داخلی به بنیان وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران خدشه برسد. اگر ده‌ها یا صدها کودکستان دائر شود و در همۀ آنها زبان انگلیسی به کودکان بیاموزند زیان آن به همان اندازهٔ دو سه هزار نفر است که آن را در آن سن آموخته‌اند. اما وقتی زبان فارسی را در عموم کشور به مردم نیاموزند ضرر آن این است که چندین میلیون ایرانی زبان ملی عمومی کشور خود را ندانند و این عواقب وخیم سیاسی دارد.»
«دکتر محمود افشار»
🌸