♥♥ سال نو مبارک ♥♥ امیدوارم …. درسال جدید ؛ تنها صدای…

♥♥ سال نو مبارک ♥♥
امیدوارم ….
درسال جدید ؛ تنها صدای بلندی که ؛
کل خونتون برمیداره صدای خنده های
دسته جمعیتون باشد

گروه دست ورزی تا اندیشه ی نو
خانم مالکی

https://t.me/joinchat/WMWWvPr9WIQzY2Y0

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱