‍ برگرد و بیا بهارمان گل بکند باتو دل بی‌قرارمان گل بکند…

‍ برگرد و بیا بهارمان گل بکند
باتو دل بی‌قرارمان گل بکند

برخیز وطلوع کن زکعبه تاصبح
خورشید در انتظارمان گل بکند

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو
🌸