مشاهده‌ی کارت پستال دیجیتال 👇…

مشاهده‌ی کارت پستال دیجیتال 👇
https://digipostal.ir/noroze

هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار
خیز ای بت فرخار بیار آن گل بیخار
در پرتو الطاف ایزد منان ،
نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک
و
بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان
شکوفه باران باد.
لبتان پر خنده
قلبتان از مهر آکنده
دولتتان پاینده
و نوروزتان فرخنده باد

ارادتمندتان ،سر کار خانم کول زاده