برشما خوبان خجسته عید باد شادمانی‌های‌تان جاوید باد…

برشما خوبان خجسته عید باد
شادمانی‌های‌تان جاوید باد

آسمانِ صبحِ روی ماهتان
جلوه‌گاهِ حضرتِ‌خورشید باد

آرزو دارم که درآغوشِ عشق
قلبتان سرشار از امید باد

دائما خنیاگر بخت شما
بر فلک با مشتری،ناهید باد

گفته‌ها، کردارها، پندارها
درپناه لطف حق تایید باد

شور رویش درنگاه سبزتان
دور از ناپاکی تردید باد

تا ابد پاینده در خاک وطن
یادگار دوره‌ی جمشید باد

در جهان هر روزتان نوروزتر
لحظه لحظه زندگیتان عید باد

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو
🌸