دکتر زرین کوب و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای…

دکتر زرین کوب و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
#دکتر_عبدالرضا_مدرس_زاده
در حدود سال ۱۳۷۳در مجله ادبی کلک آن روزگار دکتر زرین کوب داستان واره ای را با نام درختان دهکده چاپ می کند که موضوع آن تعلق خاطر مردمان بالای رود ارس به سرزمین اجدادی و ایران عزیز است که انصافا تاثیرگذار و زیباست.
بانو دکتر قمر آریان در آذرماه ۸۳ که بنده را به منزل استاد دعوت کردند تا یک دوره کامل آثار استاد زرین کوب را به بنده به پاس سخنرانی ام در نکوداشت استاد در بروجرد مرحمت کنند،با اشاره به تختخواب استاد در اتاقشان گفتند یک روز بعدازظهر عبدی (نامی که ایشان استاد را با آن در منزل صدا می زدند) در حال استراحت بودند که تلفن زنگ زد و آن سوی خط گفته شد بنده خامنه ای هستم استاد تشریف دارند.
گوشی را به عبدی دادم و بعد متوجه شدم که آیت الله خامنه ای گفته اند آن داستان را خوانده ام و با آن گریسته ام و اگر از من بود نام زنده باد ایران را بر آن می نهادم.
این داستان در سال ۷۶در کتاب حکایت همچنان باقی دکتر زرین کوب آمده است و بالای آن نوشته شده است تقدیم به آن بزرگ که این نوشته را خواند و نام زنده باد ایران را بر آن پسندید.
افسوس که جماعت کتاب نخوان و بی دانش با ایراد اتهامات واهی و بیهوده این مرد بزرگ و فرزانه راستین را بارها و بارها رنجاندند و با ایجاد نگرانی های ساختگی چنین ذهن خلاق و پویا و روشن را درگیر مسائلی کردند که بایست به جای آنها کارهای بیشمار و ممتاز گذشته را ادامه داد.
رحمت و رضوان الهی نثار روح پاک استاد زرین کوب.

🌸