✍🏼 به‌مناسبت زاد روز #هوشنگ_گلشیری باید گفت تا به زبان…

✍🏼 به‌مناسبت زاد روز #هوشنگ_گلشیری

باید گفت تا به زبان شیرین فارسی جمال‌زاده «فارسی شکر است» را ننوشت، تا هدایت «زنی که مردش را گم کرد»، «داش آکل» و داستان کوتاه «سه قطره خون» را ننوشت، داستان فارسی نداشتیم. تا نیمایی نباشد، شعری نداریم. حال اگر همهٔ شعرهای جهان را هم ترجمه کنیم، کرده‌ایم؛ و نیز تا کسی به زبان فارسی نیندیشد، ننویسد، فلسفه‌ای وجود ندارد. پس دورهٔ فَترتِ ترجمه هنوز هم ادامه خواهد داشت.
(جوان‌مرگی در نثر معاصر. هوشنگ گلشیری. باغ در باغ. تهران: نیلوفر، ۱۳۷۸، ص ۳۰۵)
#پرسه_در_متون
🌸