شعرخوانی #استاد_محمد_شمس_لنگرودی به یاد…

شعرخوانی #استاد_محمد_شمس_لنگرودی
به یاد
#دکتر_افشین_یداللهی
دردیدار
نوروزی انجمن علمی روانپزشکان
ایران درسال ۱۳۹۶

🌸