لبخند ز تو غزل فراوان از من احساس بهاری از توباران از من…

لبخند ز تو غزل فراوان از من
احساس بهاری از توباران از من

بامعجزه‌ی سوره‌ی هر بیت غزل
پیغمبر من تو باش ایمان از من

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

درود بر خوبان

صبحتان نیکو،دلتان بهاری،روزگاربروفق مرادتان باد
🌸