‍ ‍ چه پیوند قشنگی دارد ازعشق سکوت صبح با آواز باران به…

‍ ‍ چه پیوند قشنگی دارد ازعشق
سکوت صبح با آواز باران
به ماهور وبه افشاری سحرگاه
چه زیبا می نوازد ساز باران

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

درود بر خوبان
صبحتان نیکو،سازدلتان کوک
☔️