‍ چه زیبا می‌شود باساز باران سکوت صبح در آواز باران به…

‍ چه زیبا می‌شود باساز باران
سکوت صبح در آواز باران

به پایان می‌رسد هرغصه‌ی ما
ز شور مژده‌ی آغاز باران

لب غنچه شکوفا می شود باز
ز لبخند قشنگ و ناز باران

تمام چشم ها را خیره کرده
ز سقف آسمان پرواز باران

مگر چشم تو بگشاید برایم
نگاه ابری و پر راز باران

دوباره “باز باران، باز باران”
دوباره کودک طناز‍ِ باران

سراسر بیت‌های این غزل شد
ردیف از قافیه پرداز باران

#دکتر_نصرت_الله_صادقلو
🌸