من أنا؟! شاعر وطن و عشق، خودش را معرفی می‌کند!…

من أنا؟!

شاعر وطن و عشق، خودش را معرفی می‌کند!
#محمود_درويش

🔴اگر به نزار قباني لقب «شاعر المرأة و الحب» را داده‌اند، محمود درویش در ادبیات معاصر عرب به «شاعر الثورة و الوطن» شناخته می‌شود.

١٣ مارس زاد روز مردی است که سرودن از مفاهیم پایداری حتی تا جایی که نام ادبیش را «شاعر القضیة الفلسطینیة» انتخاب کنند، او را از پرداختن به مفاهیم عاشقانه دور نکرد تا آنجا که یادداشت‌نویس جریده‌های عربی نوشت: «في شعر درويش يمتزج الحب بالوطن بالحبيبة الأنثى!»
🌸