معلم باید انجام بده یا والدین ؟

معلم باید انجام بده یا والدین ؟

———————————————-

سوال منم هست
میشه همکاران لطف کنید جواب بدید

———————————————-

به ما معاون پرورشی گفتن معلم باید انجام بده ولی ما انقدر طرح در طرح هستیم امسال که هنوز فرصت نکردیم زیادم سختگیری نکردن که انجام بشه

———————————————-

ممنونم 🙏🙏🌷