سلام خانم حسینی جان سوال من را لطف می کنید پاسخ بدید ممنون

سلام خانم حسینی جان سوال من را لطف می کنید پاسخ بدید ممنون

———————————————-

با اجازه ی خانم حسینی بزرگوار 👍👍

———————————————-

سلام با اجازه ی خانم حسینی بزرگوار

ت با ساکن تلفظ میشه

———————————————-

سلام با اجازه ی خانم حسینی بزرگوار

ت با ساکن تلفظ میشه