1091242663_425570

1091242663_425570

———————————————-

سلام
مساحت مثلث به قاعده۱۴ و ارتفاع ۸ رو از مجموع مساحت مربع ها کم کنید
مساحت مربع ها:
(۸×۸)+(۴×۴)+(۲×۲)=۸۴
مساحت مثلث سفید
(۱۴×۸)÷۲=۵۶

قسمت رنگی
۸۴- ۵۶=۲۸

———————————————-

سپاس…
ولی سوال نگفته اون دو شکل مربع هست!!