کتاب که زیاده در سطح تیزهوشان اینا پیشنهادات من بودن…

کتاب که زیاده در سطح تیزهوشان
اینا پیشنهادات من بودن
Mahsa Hosseini:
کتاب تیزهوشان در بازار پارسال فراوان بود باید خودتونم پیگیری کنید ببینید چه کتابی مناسب تره .
باید ببینیم امسال چه کتابایی بازار میاد … هر سال کتاب ها جدیدی بازم تالیف میشن
به نظر من البته
کتابهای پیشنهادی برای هوش و استعداد تحلیلی

هوش کمپلکس انتشارات مهرو ماه
هوش مولتی کمپلکس انتشارات مهرو ماه
هوش و استعداد تحلیلی انتشارات گامی تا فرزانگان SQ
مهرو ماه ۱۰۰۰ تست تحلیلی
هوش و استعداد تحلیلی مبتکران
کتاب مالتیپل خیلی سبز
کتابهای کانگورو ریاضی
کتاب معماهای ببراس
به تازگی تعریف کتاب ” ساد” را هم شنیدم

در ادامه
هوش نیترو ۳۳ ازمون استاد بیگدلی
هوش جامع استاد بیگدلی
هوش ET فرا زمینی
هوش برتر از انتشارات لوح برتر
هوش برتر استاد خسرو خبیری

———————————————-

ممنون خیلی زیادن پیشنهاد شما کدام هاا هست پسر بچه این همه کتاب نمیخونه

———————————————-

سلام
خواهش می کنم
کمپلکس
هوش نیترو
هوش جامع بیگدلی

———————————————-

سلام لطف کردید

———————————————-

یه سوال هوش نیترو و هوش جامع بیگدلی یکی هست
سرچ زدم یه کتاب بود ؟

———————————————-

ممنونم

———————————————-

نه جداست