سلام دوستان ‌صفحه ۱۰۰ ریاضی برای روش ندا و محاسبه مساحت…

سلام دوستان
‌صفحه ۱۰۰ ریاضی برای روش ندا و محاسبه مساحت گلبرگ ، روش ندا را بصورت عددی لطف می کنید حل کنید🙏🌺

———————————————-

سلام
مساحت گلبرگ به این روش:
(مساحت ربع دایره- مساحت مثلث)×۲

مساحت ربع دایره:
(۱۰×۱۰×۳/۱۴)÷۴=۳۱۴÷۴=۷۸/۵

مساحت مثلث
(۱۰×۱۰)÷۲=۵۰

مساحت گلبرگ:
(۷۸/۵ – ۵۰)×۲=۲۸/۵×۲=۵۷

———————————————-

ممنون همکار گرامی🌹
چون ۲ تا مثلث هست ضربدر ۲ کردین؟