1091242663_425517

1091242663_425517

———————————————-

پاسخ: عدد ۳۰ میشه.
پنج پنجم+⅖-⅓=شانزده پانزدهم
حالا شانزده پانزدهم یک عددی شده ۳۲ خود عدد باید چند باشه؟ ۳۰😊

———————————————-

تشکر از شما

———————————————-

۲ ۱
—-○+○- ——○=۳۲
۵ ۳

۶○+۱۵○ -۵○=۴۸۰
۱۶○=۴۸۰
○=۳۰
پس ان عدد ۳۰ است

———————————————-

🌷🌷🌷🌷🌷