تو که خود را فراموش کنی، کسی تو را یاد خواهد کرد؟…

تو که خود را فراموش کنی، کسی تو را یاد خواهد کرد؟

#عین‌القضات_همدانی
موسیقی #بیکلام 🎶

https://t.me/bare30p