‍ «آرزو دارم یک بار دیگر سر کلاس بروم و ضمن درس دادن…

‍ «آرزو دارم یک بار دیگر سر کلاس بروم و ضمن درس دادن بمیرم.آن همه دست که هر چه می گویی می نویسند،آن همه چشم که به آدم دوخته شده،آن همه گوش_چشمها و گوشها و دستهای نوجوان و جوان_و بعدها این چشمها و گوشها و دستهای پیر می شوند، اما شاید خاطره ی تو در ذهن آنها بماند و گاه گداری برای بچه ها و نوه هایشان بازگو کنند و آدم اگر هم دیگر نباشد در یاد و ذکر آنها به زندگیش ادامه می دهد.»
سیمین دانشور
قسمت زیبا از رمان
جزیره سرگردانی

با یاد
#سیمین_دانشور
۱۸ اسفند سالگرد جاودانگی #سیمین_دانشور

چهره بی همتا درداستان نویسی ایرانی
(خالق سووشون)
🌸