پایه ششم یک کلاس خانم امیری کار عملی فعالیت مهارتی درس…

پایه ششم یک کلاس خانم امیری
کار عملی فعالیت مهارتی درس علوم
درست کردن ماشین متحرک به کمک انرژی باد
دانش آموز هلیا ساعدی
مدرسه شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج ناحیه