پایه ششم اجتماعی تدریس پوشاک ما با ابتکار و خلاقیت جهت…

پایه ششم
اجتماعی تدریس پوشاک ما
با ابتکار و خلاقیت جهت ایجاد انگیزه
پوشیدن لباس محلی
تکنیک پرده سبز
مدرس میترا امیری مدرسه شهید نقشبندی ناحیه