هفتادوچهار سالگی استادم دکتر اصغر دادبه…

هفتادوچهار سالگی استادم دکتر اصغر دادبه

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده

هجدهم اسفند زادروز استاد ارجمند و گرانمایه و نامدار و چهره ماندگار عرفان اسلامی و ادبیات فارسی؛ دکتر اصغر دادبه است.
دکتر دادبه از معدود چهره‌های برجسته و اهل فضل در روزگار ماست که به فرزانگی و فرهیختگی و پرورش جوانان با این عناصر در کنار ایران‌دوستی بیش از دیگران اهمیت می‌دهد و از این که بتواند برای آینده ایران و فرهنگ و ادبیات این سرزمین، متوليان جوان و تازه‌نفس به یادگار بگذارد ناامید نیست.
این استاد فلسفه و حکمت‌اسلامی که از سر بی‌مهری و با هدف دورکردن ایشان از تدریس فلسفه و کلام، با بخل و تنگ‌نظری به گروه ادبیات فارسی دانشگاه متبوع خود. تقدیم شد، توانست از این تحریم، اسباب کامرانی و سرفرازی علمی را فراهم کند و نشان دهد که مرد دانش در حصار کوته‌فکری‌ها، با فسردگی فرو نمی‌نشیند.
استاد دادبه به مدد زبان شیوا و بیان رسا و حافظه‌ای بسیار درخشان و همیشه تازه و کارآمد، ساعات تدریس خود را به بهترین دوران دانشجویی و کسب‌فیض دانشجو بدل می‌سازد.
ایران‌گرایی استاد هم پیش از آن‌که رنگی از تعلقات برآمده از خاک و مرز داشته‌باشد، ریشه در فرهنگ‌مداری و اندیشه‌ورزی و روحیه‌ای دارد که الزام دارد ایران فرهنگی را از هند و سند تا قونیه و بوسنی و سمرقند و بخارا پیش چشم کسانی بیاورد که زادبوم خویش را به تعصب ِ آلوده به غرض‌ورزی به خیال خود دوست می‌دارند و شیفتگان فرنگ را هم فرایاد آورد که از چه میراثی گرانبها دل بریده‌اند و نیز فرنگیان را گوشزد کند که اکسیر فرهنگ؛ توان چنین کیمیاگری‌هایی را دارد که بتواند ایران را از تندباد هجوم ایشان دور نگه‌دارد.
از سوی دیگر؛ نگارش مقالات ممتاز وارزشمند برای دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه زبان و ادب‌فارسی و. نیز تالیف کتاب‌هایی ارزشمند از جنس کتاب امام‌فخر رازی، یکی از بهترین فضاها را برای نمود فضل و دانش آراسته به شکر نویسی ایشان فراهم کرده‌است.
بر سر همه اینها بایست در این قحط‌سال مروت و در این برگریز وفا؛ مهرورزی و پای پیمان دوستی ماندن استاد و به درستی ستودن و یاد کردن بزرگان عصر و نیز رهایی از پول‌پرستی را هم بر فهرست بلندبالای شایستگی‌ها و کارآمدی‌های ایشان افزود و همه زیبایی‌ها و آراستگی‌ها و تاثیرگذاری از سر افسون زادگاه‌شان یزد را در ایشان دید.
امید است خداوند متعال سایه مغتنم و بابرکت ایشان را بر سر همه فرهنگ‌شناسان و ایران‌دوستان و شیفتگان اندیشه و پژوهش نگه داراد و ایشان را در ادامه‌دادن خط مشی برآمده از تعهد و فرزانگی موفق فرماید. آمین

🌸