سلام عزیزان به نظرتون در کنار. کتاب اسمارتیز چه کتابی…

سلام عزیزان
به نظرتون
در کنار. کتاب اسمارتیز
چه کتابی خوبه بخونن؟
برای مثلا سرعت و دقت !

یا حالا هر چی که بشه مکملی برای اسمارتیز باشه

تو عید بخونن

———————————————-

سلام تیک اف استاد بیگدلی برای سرعت ودقت خوبه

———————————————-

سلام اسکیو و ای تی هم خوبه در کنار اسمارتیز تمرین داشته باشید

———————————————-

ممنونم

———————————————-

دستتون درد نکنه