1139485125_377745

1139485125_377745

———————————————-

سلام
گزینه ی ۳

———————————————-

نمیشه گفت شکفتن‌کنایه از رشد و شکوفایی و رسیدن به کمال هست؟

———————————————-

ندیدم و نشنیدم.