🎥| #فیلم_آموزشی / حل مشکل فعال نبودن نمون برگ خود ارزیابی…

🎥| #فیلم_آموزشی / حل مشکل فعال نبودن نمون برگ خود ارزیابی در سامانه htd.medu.ir

🔸همکارانی که در بخش “جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید”، در سامانه htd.medu.ir «نمون برگ خود ارزیابی» برای آن ها فعال نیست با کمک این فیلم آموزشی می توانند نسبت به حل مشکل و فعال سازی نمون برگ اقدام کنند.

▫️▫️دبیرخانه ستاد بزرگداشت مقام معلم اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

➖➖➖➖➖