مرا بنویس! ⚘ قلم ! به حرمت انسان به نام زن بنویس بیا کمی…

مرا بنویس! ⚘

قلم ! به حرمت انسان به نام زن بنویس
بیا کمی خودِ من را برای من بنویس

پیاده شو بنویس از نفس کشیدن من
بدون فوت زمان یا که فوت و فن بنویس

همیشه دست مرا خوانده ای به دانایی
تمام حس مرا لای هر سخن بنویس

تکیده شد کمرت گاهی از شرنگ دلم
ولی نجابت غم را پر از شِکن بنویس

نوشتی از تب تندی که آتشم زده بود
شراره های مرا روی پیرهن بنویس

لبالب از غزل و واژه های بی تابم
مرا به سبک معاصر وَ یا کهن بنویس

غزالِ شعر مرا مست و بی رسَن بنویس
بیا کمی خودِ من را برای من بنویس

#مهنازمحمودی
#هشتم_مارس
#روز_جهانی_زن💫

❤️