سلام شبتون بخیر لطفا جواب این سوال را راهنمایی کنید ممنون🙏

سلام شبتون بخیر لطفا جواب این سوال را راهنمایی کنید ممنون🙏

———————————————-

سلام و همچنین . به این صورت مبشه

———————————————-

سلام و همچنین . به این صورت میشه👆

———————————————-

زنده باشید ممنونم