سلام خانم حسینی جان صبحتون بخیر لطف می کنید دو زاویه ی…

سلام خانم حسینی جان
صبحتون بخیر

لطف می کنید دو زاویه ی متمّم را تلفظ کنید

می خوام ببینم شما چطور تلفظ می کنید خیلی ها با کسره و بعضی با فتحه تلفظ می کنند
وقتی با فتحه تلفظ میشه در قانون کاربرد داره ممنون میشم پاسخ بدید

———————————————-

سلام همکار گرامی
من از فرهنگ لغت چک کردم ، با کسره هست .

———————————————-

1091242663_425388