تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد. راز زندگی غنچه با دلِ…

تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

راز زندگی

غنچه با دلِ گرفته، گفت: «زندگی لب ز خنده بستن است. گوشه‌ای درون خود نشستن است.»

غنچه با ناراحتی (به گل) گفت: زندگی نخندیدن و در گوشه‌ای غمگین و تنها نشستن است.

آرایه‌ها:

تشخیص (حرف زدن غنچه)

کنایه (دلِ گرفته کنایه از غمگین بودن)

🌹🌹

گل به خنده، گفت: «زندگی شکفتن است. با زبانِ سبز، راز گفتن است.»

گل با خنده (به غنچه) گفت: زندگی مانند شکفتن گل است. راز و رمز زندگی را با زبانی سبز (مانند برگ گل‌ها و درختان) بیان کردن است.

آرایه‌ها:

تشخیص (حرف زدن گل)

تناسب یا مراعات نظیر (گل، غنچه، شکفتن، سبز)

کنایه (با زبانِ سبز راز گفتن کنایه از بازگو کردن راز زندگی با شادابی و طراوت)

🌹🌹

گفت‌وگوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش می‌رسد.

گفت‌وگوی غنچه و گل از درون باغچه همچنان شنیده می‌شود.

آرایه‌ها:

تشخیص (حرف زدن گل و غنچه)

🌹🌹

تو چه فکر می‌کنی؟ راستی کدام یک درست گفته اند؟

تو چه فکری درباره‌ی گفت‌وگوی آنها می‌کنی؟ به نظرت حرف کدام یک از آنها درست است؟

🌹🌹

من که فکر می‌کنم گل به رازِ زندگی اشاره کرده است. هر چه باشد او گل است. گل، یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است.

من که فکر می‌کنم گل، راز زندگی را فهمیده و به آن اشاره کرده است. بالاخره او گل است و تجربه‌اش در زندگی از غنچه بیشتر است.

آرایه‌ها:

تشخیص (اشاره کردنِ گل)

کنایه (پیرهن پاره کردن کنایه از تجربه داشتن)

ارسال المثل (به کار بردن ضرب المثل در شعر)

قیصر امین پور

قالب شعر راز زندگی قیصر امین پور

شعر نو (نیمایی)

———————————————-

سپاسگزارم استاد … این حدس شخصی خودم بود که فکر کردم کنایه میشه🌹

———————————————-

خب پس باز هم کنایه داره در قسمت با زبان سبز ..‌ !!؟