♦️قابل توجه همکاران محترم♦️ طی تماس تلفنی با وزارت ۱-…

♦️قابل توجه همکاران محترم♦️
طی تماس تلفنی با وزارت
۱- زمان بارگذاری مستندات توسط معلمان تا پایان روز ۱۸اسفند تمدید میگردد.
۲- هنوز در مورد ورود دانش آموزان به برنامه در وزارت به جمع بندی کامل نرسیده اند و اگر اتفاق بیافتد اطلاع رسانی می گردد
۳- ویرایش مستندات ثبت شده الان هم امکان پذیر است( از طریق علامت قرمز ضربدر قبلی حذف و جدید اضافه گردد .
——————————-