پاسخنامه این ندارید؟

پاسخنامه این ندارید؟

———————————————-

سلام .‌ببخشید شما چندسالیه عضو گروه هستید می بینید هر ماه همین کاربرگ ها در گروه سنجاق میشه و بعضیاش که پاسخنامه داره هم در زیر کاربرگ ها می فرستم دیگه به نظرم لزومی به مطرح کردن این سوال در گروه نیست . کاربرگ ها هم همه برای سال ۹۷ تا ۹۹ هستند جدید نیستند که شما یا اعضای دیگه ندیده باشید