سلام میشه راهنمایی کنید در کدام گیاه هم ساقه و هم برگ…

سلام میشه راهنمایی کنید
در کدام گیاه هم ساقه و هم برگ وظیفه ی ساخت غذا را برعهده دارد
کاکتوس
درخت سیب
کاج
لوبیا

———————————————-

لوبیا
ساقه لوبیا مثل برگ آن کلروفیل داره

———————————————-

سپاس

———————————————-

لوبیا