لطفا جواب این سوال

لطفا جواب این سوال

———————————————-

سلام هیچ اطلاعات دیگه ای نداده؟

———————————————-

نه

———————————————-

خوب اینجوری که نمیشه مگه اینکه خودمون فرض مثلث متساوی الاضلاع باشه و اندازه محیط هر دایره میشه ۶۰

———————————————-

حداقل باید اندازه ی یک کمان رو بده یا یکی از زاوبه های محاطی

———————————————-

اتفاقا تنها فرضی که نمیتونیم بکتیم متساوی الاضلاع بودن هست چون کمان ها هماندازه نیستن

———————————————-

ممنون از شما
منم موندم

———————————————-

تقسیم بندی شده

———————————————-

فیلم حلشو ارسال شد👆

———————————————-

پس برای پایه ی ششم نیست چون پایه محاطی مال هشتم هست.