غذاسازی گیاه به روایت و نقاشی پسران کلاس ما👆👆👆 دانش آموز…

غذاسازی گیاه به روایت و نقاشی پسران کلاس ما👆👆👆

دانش آموز :آقای کسری کیانی
مدرس پایه ششم :خانم مالکی