عزیز شما سوالی پرسیدید که اکثرا نمیتونن کمک کنند اگر دانش…

عزیز شما سوالی پرسیدید که اکثرا نمیتونن کمک کنند

اگر دانش آموز هستید بدونید که فردا که شما امتحان دارید اکثر معلم ها سر کلاس هستند

———————————————-

شما معلم هستین

———————————————-

بله

———————————————-

ببخشید شما گروه ششم به غیر ازاین ندارین سوال بفرستی برات جواب بدن

———————————————-

نخوندید؟☺️

———————————————-

نه ش