🚨توجه: دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم…

Download

🚨توجه:
دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان
❌سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲❌

@hoosh_6

———————————————-

1139485125_377706

———————————————-

🙏🙏🙏🙏🙏