همکاران جواب این سوال چی میشه؟

همکاران جواب این سوال چی میشه؟

———————————————-

مخمرها دسته ای از جانداران تک سلولی هستند. در واقع جزو قارچ ها محسوب میشن. مخمر نان یکی از مخمرهاست که در واقع همان خمیر ترش هست.

———————————————-

تشکر

———————————————-

اینکه مخمر یک نوع قارچ تک سلولی هس
و با جوانه زدن تولید مثل می کند